Inštalácia do podlahy

 

Inštalácia systému ProfilGate® do podlahy

 

V zásade odporúčame inštaláciu systémov ProfilGate® do zeme (na úrovni podlahy). V porovnaní s nadzemnou inštaláciou nemusíte zbytočne strácať cenný priestor pre rampy. Okrem toho zapustený systém umožňuje vozidlám voľný prístup zo všetkých smerov bez rizika nehôd. Ďalšou výhodou je, že nečistoty sa budú automaticky zhromažďovať v najnižšom bode - zachytávacom zásobníku ProfilGate®. Ďalej sa tento typ inštalácie vyhýba ďalším rohom, kde by sa mohli zhromažďovať nečistoty.

 

Inštalácia ProfilGate® do podlahy - nová stavba

 

Inštalácia ProfilGate® do podlahy frézovaním jamy  

 

Inštalácia ProfilGate® do podlahy (demontáž podlahovej dosky)