Producenti nápojov

Čistiaca zóna ProfilGate® sa aktívne podiela na znižovaní prašnosti pri uskladňovaní hotových nápojovích výrobkov, čím sa elimunujú sťažnosti a reklamácie zo strany odberateľov. Odporúčaný model: ProfilGate® b  / ProfilGate® st / ProfilGate® k.