Pre čistenie pneumatík v najnáročnejších priemyslových podmienkach

Model "b série" najčastejšie využívaný model. Rozostupy medzi roštami a štetinami vyhovújúce pre čistenie pneumatik veľkých a ťakých vozidiel prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Efektivným riešením je ich celkové zapustenie do podlahy, do nákladových rám alebo výťahov.

Oblasť nasadenia: Automotive-výrobca, Automotiv-dodávateľ, Baliarenský sektor, Letecký priemysel, Chemický a farmaceutický priemysel, Elektronika a inžiniering, Mäsokombinát, Potravinársky sektor, Sektor výroby a skladovania nápojov, Oblasť prípravy jedál & Catering.  

Čistiaca zóna ProfilGate® b65

Čistiaca zóna ProfilGate® b65 so štandardným počtom čistiacích štetín 10 ks (1x rošt), so zaťažiteľnosťou 40 ton a s vnútorným priestorom pre nečistoty vo výške +20 mm.

Čistiaca zóna ProfilGate® b55

Čistiaca zóna ProfilGate® b55 so štandardným počtom čistiacích štetín 10 ks (1x rošt), so zaťažiteľnosťou 30 ton a s vnútorným priestorom pre nečistoty vo výške +10 mm.