Vhodná na čistenie pracovnej obuvi

ProfilGate® "b go séria" je rovnaký model ako "b séria" avšak využívajú sa štetiny predlžené o 2 mm pre zlepšený účinok čistenia podrážky. 

Oblasť nasadenia: Automotive-výrobca, Automotiv-dodávateľ, Baliarenský sektor, Letecký priemysel, Chemický a farmaceutický priemysel, Elektronika a inžiniering, Mäsokombinát, Potravinársky sektor, Sektor výroby a skladovania nápojov, Oblasť prípravy jedál & Catering.

Čistiaca zóna ProfilGate® b65 go

Čistiaca zóna ProfilGate® b65 go ideálna na čisteniej pracovnej obuvi so štandardným počtom čistiacích štetín 10 ks (1x rošt), so zaťažiteľnosťou 30 ton a s vnútorným priestorom pre nečistoty vo výške +20 mm.

Čistiaca zóna ProfilGate® b55 go

Čistiaca zóna ProfilGate® b55 go na čistenie pracovnej obuvi so štandardným počtom čistiacích štetín 10 ks (1x rošt), so zaťažiteľnosťou 30 ton a s vnútorným priestorom pre nečistoty vo výške +10 mm.