Nápad

 

Problém

Nečistoty sú všadeprítomným problémom v priemyselných prevádzkach. Pokiaľ nie sú výrobné a skladovacie haly primerane vyčistené, existuje riziko výpadkov výroby, zlej kvality výrobkov a reklamácií. Spoločnosti preto investujú vysoké sumy do čistiacich opatrení, aby zabezpečili bezpečnosť a kvalitu výrobkov prostredníctvom čistoty.

Okrem nečistôt, ktoré sa každý deň vyskytujú pri výrobe, montáži a logistike, sa do priemyselných hál privádzajú aj ďalšie nečistoty zvonku. Opotrebenie pneumatík z vysokozdvižných vozíkov a iných priemyselných vozíkov, zvyšky po výrobe, nečistoty a vlhkosť vyžadujú dôkladné a pravidelné čistenie podláh haly. Bez náležitej starostlivosti budú nečistoty, ktoré neboli odstránené, dlhodobo poškriabať citlivý povrch. Určité poveternostné podmienky navyše zabezpečujú, aby podlahy boli klzké v dôsledku vniknutej vlhkosti, čo výrazne zhoršuje bezpečnosť práce.

 

Riešenie

Myšlienka riešenia tohto problému je jednoduchá: Nečistoty, ktoré sa neprenášajú do výroby, sa tam nemôžu rozširovať a nemusia sa odstraňovať!

Pri každom vstupe do budovy, či už v súkromnej alebo komerčnej oblasti, sú podlahové rohože alebo výstupné zóny, ktoré odstraňujú nečistoty z podrážok topánok skôr, ako niekto vstúpi do budovy.

Zatiaľ čo väčšina priemyselných spoločností usiluje aj o to, aby minimalizovala vnikanie nečistôt do podošvy topánok svojich zamestnancov, bohužiaľ len veľmi málo z nich premýšľa o tom, že špina prilieha na jazdné plochy vysokozdvižných vozíkov, vysokozdvižných vozíkov a iných priemyselných vozíkov. Bez ohľadu na to, ako čistá je podrážka obuvi zamestnancov, nečistoty sa stále dostávajú do výroby a sú tam distribuované.

 

Pomocou ProfilGate® je možné tento problém so znečistením regulovať cielene a trvalo udržateľným spôsobom!

Jednoducho povedané, je to v ProfilGate® s "rohožku pre elektrické vozidlá" . Čistiaci systém je inštalovaný pri vstupoch do výrobných a skladovacích hál. Pri prejazde cez zóny čistenia sa priľnavé nečistoty z pneumatík, valcov a kolies priemyselných vozíkov odstránia čisto mechanicky.

Na rozdiel od bežných podlahových rohoží sa však nezachytáva v podložke ani na nej a z dlhodobého hľadiska sa dostane do budovy, ale zhromaždí sa v integrovaných podložkách na nečistoty. Tieto sa potom dajú jednoducho odsať.

U pneumatík, valčekov a kolies stačia iba tri otáčky , aby ste odstránili až 80% nečistôt, ktoré sa na nich nalepili. To znamená, že sa zhromažďuje v centrálnom bode a nerozdeľuje sa v rámci výroby, čo znamená, že náklady na čistenie je možné z dlhodobého hľadiska výrazne znížiť prostredníctvom predĺžených cyklov čistenia.

 

Verzia ProfilGate®GO aplikovateľná pre pracovnú obuv !

Znečistená pracovná obuv je jedna z najčastejších príčin zanášania nečistôt do objektov a vniku kontaminácie do výrobných priestorov čistej zóny. Inštaláciou čistiacej zóny verze ProfilGate® "GO"  do podlahy alebo položením na podlahu môžeme zabezbečiť ich čistenie. Uvedený model obsahuej o 2 mm dlhšie štetiny ako pri štandardných modeloch ProfilGate®. Umožňuje veľmi spoľahlivé čistenie obuvi  aj s hrubým profilom podrážky. Pri prechádzaní čistiacou zónou sa šikmé štetiny pohybom dostávajú do podrážok a atívne ch drhnú. 

Pri vhodnom umiestnení čisticej zóny zákazník ziskava kontrolované pravidelné čisteni obuvi všetkých prechádzajúci ľudi z vonkajšej do čistej oblasti. Využiteľnosť verzií ProfilGate® i go alebo ProfilGate® st go aj s možnoštou aplikácie vody a dezinfekcie.