Inštalácia ESD

Priemyselné čistice zóny ProfilGate® je možné prospôsobiť aj požiadavkám v priestoroch citlivé na elektrostatické výboje. Tým sa zabezpečuje elektrostatická citlivosť výrobkov najmä v elektrotechnickom sektore. 

Využiteľnosť aplikácie ESD: automobilový a elektrotechnický priemysel    

Uzemňovací kábel ukotvený priamo na stranu vane čistiacej zóny ProfilGate®  s následným propojením do existujúcej uzemňovacej slučky v objekte. 

Príklad napojenia uzemňovacích prvkov inštalovaných v blízkosti čistiacej zóny ProfilGate®

Systematické napojenie jednotlivých vaní ProfilGate® po celom obvode čistiacej zóny.