Myslíte na audit štandard BRC ?

Myslíte na audit štandard BRC ?

Nový štandard BRC verzia 9 sa zameriava na úroveň čistenia a dezinfekciu mobilných zariadení v procese výroby.

Publikovaný 27.06.2024

ObrazokNovo schválený štandard BRC verzia 9 (4.6.6)

Zameriava sa na úroveň znečistenia na všetkých mobilných zariadenia v procese výroby. ako sú vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, nožnicové zdvíhacie plošiny a iné.

BRC je celosvetový štandard kvality a bezpečnosti pre potravinársky priemysel. Týka sa všetkých spoločností, ktoré vyrábajú, spracúvajú alebo balia sypké potraviny. Normu uznáva Global Food Safety Initiative (GFSI). Nezávislá organizácia, ktorá udeľuje certifikáciu prostredníctvom auditu.

Mobilné zariadenia používané v otvorených priestoroch nesmú predstavovať riziko pre výrobky. Ak nie je možné vyhnúť sa použitiu mobilného zariadnia vo vonkajších priestoroch, zariadenie sa musí pred vstupom do výrobných priestorov vyčistiť a vydezinfikovať.

Benefity

  • Certifikácia BRC preukazuje vašu kompetenciu v oblastiach analýzy rizík, kritických kontrolných bodov, bezpečnosti a kvality potravín,
  • môžete zvýšiť dôveru spotrebiteľov a zlepšiť bezpečnosť potravín a kvalitu výrobkov,
  • bezpečnostné požiadavky môžu byť integrované do normy a môžete znížiť potenciálne riziká.    

Obrazok

 

ObrazokProcesne bezpečný hygienický komponent ProfilGate® Aqua čistí kolieska, valčeky a podrážky topánok. Pri každom prejazde dochádza k mechanickému čisteniu bez zdržania toku materiálu a ľudí.
Technológia ProfilGate® si nevyžaduje žiadné elektrické napájanie, umožňuje priame napojenie na existujúci potrubný systém.

Chcete sa pripraviť na nadchádzajúci audit?

Kontaktujte nás a nechajte si poradiť najlepšie riešenie pre vašu výrobu.
email: info@profilgate.sk  

Team INGOCLEAR