Zdravotná starostlivosť začína v kuchyni

Zdravotná starostlivosť začína v kuchyni

ProfilGate aqua so svojim aktívnymi kefkami nielen vyčistí nečistoty z povrchov koliesok a podrážok, ale ich zároveň aj dezinfikuje.

Umožňujú to kapilárne sily, ktoré privádzajú dezinfekčný roztok z nerezových podnosov priamo na povrchy - bez elektriny! Týmto spoôsobom zabránite šírenie nebezpečných baktérií v kritickom prostredí pri každom prechode cez ProfilGate Aqua.

ProfilGate aqua nie je vhodný len na ochranu vašej veľkej nemocničnej kuchyne alebo stravovacieho zariadenia pred krížovou kontamináciiou  - čistiace pole Vám tiež pomáha zabezpečiť procesnú bezpečnosť pri príjme iného druhu tovaru. Využite synergický efekt a chráňte všetky prístupové body, aby sa všetky druhy tovaru dostali na dezinfikované vozíky.